ตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ

ภาพงาน วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
อาจารย์แม่ นิศารัตน์ ชื่นจิตต์
อาจารย์ ศิวะดลย์ ศรีนวลแล
คุณไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬอ
คุณ ภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟสไตล์ชลบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมตัดผมฟรี
โดยมีช่างผมมืออาชีพในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งช่างตัดผมชาย ผมหญิงรวมกว่า 50 ท่าน มาร่วมตัดผมจิตอาสาโครงการ “ตัดผมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรี

Gallery not found.