เทคนิคการทำสีผมบลอนด์

เพียงแค่หยด สิ่งหนึ่งลงไปในระหว่างทำสีเทา จะเกิดผลลัพธ์ ในสิ่งที่คุณต้องการ
เปิดสูตรการทำสีเทา ทีผลลัพธ์ในได้สีเทา ที่สะมำเสมอ ไม่เฟตไว และผมไม่แห้งเสีย
เปิดเผยโดย อาจารย์มนัส ด้วงพรม สถาบันกรฆเณศ 
กล่าวว่า ขั้นตอนการทำสีเทาให้สวย ต้องมีความเข้าใจในสีเทา เรานำสีดำใส่ลงไปในสีเทาเพียงเล็กน้อย เพื่อจะทำให้สีเทา นั้นมีพื้นที่เพื่อการยึดเกาะของสีเทา และการลดปริมาณความเข็มข้นของปริมาณ ไฮโดรเยน โดยใช่น้ำเพื่อให้เส้นผมไม่โดนทำมากเกินไป ดูขั้นตอนการทำจากคลิป