ก้าวที่กล้า ของ Proขวัญ ขวัญจิตร ใจเย็น

วันนี้ทีมงาน Chamod.net มีโอกาสได้พบกับ โปรขวัญ ขวัญจิตร ใจเย็น สาวน้อย BarberGirl คนเก่งของวงการช่างผมมืออาชีพ กับแนวความิคดที่จะพัฒนาวงการอาชีพช่างผม ให้มีระดับมากขึ้น จากเด็กเชียงราย เดินทางศึกษาวิชาชีพที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง ด้วยวัยเพียง 16 ปี และมีความตั้งใจในอาชีพ ทดลองการเป็นช่างผม หลายๆที่ จนมีความชำนาญเข้าขั้น และมาเป็นเจ้าของร้านเต็มตัวในเมืองหลวง เส้นทางแห่งความฝัน ที่ความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพช่างผมที่รัก ก็ได้รับโอกาสเข้ามารับหน้าที่ เลขาสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย “สำหรับโอกาสที่ได้รับเกี่ยวกับวงการช่างผม ก็คือได้ร่วมเข้ามาเป็นคณะกรรมการในสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย ด้วยความที่เราอายุยังไม่มาก หลายๆคนอาจมองว่าเราเข้าได้อย่างไร ตรงนี้เราก็พิสูจน์ตัวเอง ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในอาชีพช่างผม จนได้รับความไว้วางใจจากท่านคณะกรรม และท่านนายกสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายตำแหน่ง เลขาสมาคมฯ ซี่งตรงนี้เรามองว่าเป็นการท้าทายต่ออาชีพช่างผมเป็นอย่างมาก และคิดว่าต้องทำให้สามารถช่วยสร้างโอกาสให้ช่างผมรุ่นใหม่ๆได้ และเราจะทำให้ดีที่สุด” เป็นเส้นทางสายอาชีพช่างผมของคนหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาตัวเองสู่จุดที่ฝัน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ แม้ว่าเส้นทางจะมีอุปสักมากมาย แต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนก็จะนำตัวเองสู่จุดที่ต้องการได้ Profile ชื่อ ขวัญจิตร ใจเย็น เจ้าของร้าน Proขวัญ ถนนโกสุมรวมใจ 17 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เลขานุการสมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย ผู้ประเมินศูนย์สอบสาขาช่างแต่งผม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำลังศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สายอาชีพ ช่างผมชาย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง Facebook : ขวัญจิตร ใจเย็น